Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Blog // Napredne opcije Word

Različita orijentacija stranica u istom dokumentu

1 način

 1. Selektovati deo teksta, paragraf ili paragrafe, ili stranu kojoj želimo da promenimo orijentaciju u odnosu na ostale stranice dokumenta.
 2. Iz glavnog menija biramo Layout – Page Setup – Margins – Custom margins

3. U prozoru koji se pojavljuje odaberemo željenu orijentaciju, a u polju Apply to biramo Selected text i kliknemo na OK

2 način

 1. Postavimo kursor u tačku od koje želimo da sledeća strana ima drugačiju orijentaciju
 2. Iz glavnog menija biramo Layout – Breaks – Next Page

3. Nakon toga iz glavnog menija biramo Layout – Orientation – Portrait / Landscape

Uklanjanje numeracije sa prve stranice dokumenta

 1. Iz glavnog menija biramo Insert – Header – Edit Header (ili Insert – Footer – Edit Footer)
 2. U okviru Header&Footer Tools na kartici Design biramo Different First Page

Postavljanje numeracija stranica kasnije u dokumentu

 1. Postavimo kursor na stranicu dokumenta od koje želimo da počne numeracija ili od koje želimo da promenimo stil numeracije
 2. Iz glavnog menija biramo Layout – Breaks – Next Page
 1. Dva puta kliknemo levim tasterom miša na Header ili Footer gde želimo da počnemo numeraciju. Otvoriće se Design unutar Header&Footer Tools
 2. Kliknemo na taster Link to previous da bi ga isključili (na taj način raskidamo vezu zaglavlja ili podnožja dokumenta sa prethodnim sekcijama i pravimo ga nezavisnim)
 3. Kliknemo na Page Number i izaberemo lokaciju i stil za numeraciju iz postojećih šablona (biramo da li će numeracija biti na vrhu ili dnu strane, u marginama, …
 1. Biramo Page Number – Format Page Numbers
 2. Kada odaberemo željeni stil i ostala podešavanja biramo opciju Start At gde postavljamo od kog broja počinje numeracija na željenoj stranici i kliknemo na OK. Ako želimo numeracija može pratiti redosled sa prethodnih stranica (Continue from previous section).