Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Blog // Kako napisati e-mail profesoru?

e-mail 2.png
e-mail 1

Kako pravilno napisati e-mail profesoru?

Sastavni deo studentskog života podrazumeva i redovnu komunikaciju sa nastavnicima (profesorima, asistentima). Akademska komunikacija se često odvija elektronskim putem, putem slanja e-mail poruke, što zahteva prilagođenu formu i korišćenje određenih pravila.

Za pravilno napisan e-mail treba koristiti sledeća uputstva:

  1. e-Adresa

Preporučuje se registracija nove e-mail adrese za potrebe službene komunikacije tokom studiranja koja treba da bude u formatu: ime.prezime studenta nakon čega sledi znak @ i domen (nije preporučljivo koristiti pseudonim, nadimak, tuđe ime, ime sa godištem i sl.). E-mail adresa ne treba da sadrži specijalne karaktere (\ [ ] ( ) , : ; < >).  Prilikom podešavanja e-mail profila poželjno je postaviti ličnu fotografiju (kartica eng. Settings naloga).  

  1. Subject (predmet) e-maila

Predmet (eng. Subject) poruke kratko i jasno opisuje cilj komunikacije (na pr. Seminarski rad iz predmeta, tema rada, ime autora). Treba napomenuti da nije poželjno koristiti previše reči u Subject-u, kao ni nedovoljno reči (na pr. Pitanje, Seminarski, Ime i prezime, i sl. )

  1. Telo e-maila (sadržaj poruke)

Telo e-mail poruke započinje se pozdravnim akademskim obraćanjem.

Primer:    Poštovani profesore Petroviću,

ili:            Poštovani profesore,

ili:            Poštovana profesorka,

Tekst se nastavlja u novom redu, velikim slovom.

Zabranjena je upotreba bilo kakvih emotikona, kao i skraćenica (na pr. Pozz, msm i sl.).

Poruka treba da bude kratka i jasna uz obavezno persiranje profesoru odnosno poštovanje gramatičkih i pravopisnih pravila (na pr. lične zamenice u jednini: Vi, Vam, Vama, Vas… pišu se velikim početnim slovom).

Uobičajeno je da se pasusi odvajaju praznim redom.

Ukoliko se profesoru šalje jedan ili više priloga (attachment) u vidu seminarskog rada, domaćeg zadatka, završnog rada i sl. obavezno se u tekstu e-maila navodi informacija da se uz mejl prilažu i određeni fajlovi. Na primer, može se napisati “U prilogu e-mejla nalazi se seminarski rad” ili “U prilogu Vam dostavljam domaći zadatak”.

Preporučuje se upotreba fonta Times New Roman ili Arial u crnoj boji.

Nije dozvoljeno korišćenje velikih slova (Uppercase) za čitavu rečenicu ili pasus. 

Pre konačnog slanja e-maila treba obavezno proveriti tekst, sadržaj, pravopis i ispraviti sve slovno-tehničke greške. Radi bolje čitljivosti poruke, latinična slova Š, Ć, Đ, Ž, Ć, Č treba koristiti ispravno (ne treba koristii Z, S, C umesto  Ž,   Š,  C,  Ć ili Č).

Primer:    Pišem Vam u vezi sa predmetom koji predajete u ovom semestru…

ili:             Obraćam Vam se u vezi sa predmetom Navedete ime predmeta

 

Primer:    Želim da saznam više o sadržaju predmeta…

                 Da li mogu doći na konsultacije vezano za…

                 Molim Vas da mi dozvolite da naknadno odaberem temu za seminarski rad…

  1. Pozdrav i potpis

E-mejl se uobičajeno završava rečima: „Srdačan pozdrav,“, „S poštovanjem,“ ili „Unapred zahvalan/zahvalna,“.

U narednom redu se ispisuje puno ime i prezime studenta i obavezno navodi broj indeksa.

Primer: Unapred Vam zahvaljujem na odgovoru. S poštovanjem, Marko Marković IN 001/23.

  1. Odgovor profesoru

Nakon dobijanja odgovora od profesora, treba obavezno odgovoriti u skladu sa primljenom porukom (na pr.  „Hvala na odgovoru“).

Dalje sledi primer dobro i loše koncipiranog e-maila u formalnoj komunikaciji sa nastavnikom:

Poštovani profesore,

U prilogu maila Vam šaljem predlog seminaskog rada na temu “Kako napisati e-mail profesoru?”  iz predmeta “Komunikacije”.

Molim Vas da pogledate rad i date svoje sugestije.

​Unapred Vam zahvaljujem na odgovoru.

Srdačan pozdrav,

​Marko Marković IN 001/23

**prilog

Autor teksta:
Dragana Knežević, asistent
Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija-Odsek Užice