Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Biografija, Ljiljana Trumbulović

KATEDRA ZA MAŠINSTVO I TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

dr Ljiljana Trumbulović

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA 

   Kabinet: 104,   Odsek Užice,  Akademije Zapadna Srbija
   tel:  031/512 013, 513-385
   e-mail: link

dr Ljiljana Trumbulović, rođena 03.03.1968. godine u Užicu.

Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine, a  magistrirala 1997. godine na Tehnološko-metalurškom  fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine i stekla zvanje doktora tehničkih nauka. 

U ustanovi višeg odnosno visokog obrazovanja zaposlena od 1996. godine, a do tada radila kao profesor srednje tehničke škole. Poseduje dugogodišnje pedagoško iskustvo u nastavi na  predmetima iz oblasti tehnološko- metalurškog inženjerstva i oblasti zaštite životne sredine

2004. godine izabrana u zvanje profesora strukovnih studija za dve uže naučne oblasti: Tehnološko – metalurško inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Stekla zvanja: naučni saradnik na Tehnološko metalurškom fakultetu u Beogradu (oblast tehnološko – metalurško inženjerstvo) 2015. god. i zvanje docenta za oblast zaštite životne sredine. 

Autor i koautor velikog broja radova u međunarodnim i domaćim časopisima, međunarodnim monografijama, međunarodnim i domaćim konferencijama, skupovima i simpozijumima.

Izvod iz objavljenih radova:

 1. Ljiljana Trumbulović: MATERIJALI, ASSZS – Odsek Užice, udžbenik, 2021.god., ISBN 978-86-82078-06-7, COBISS.SR-ID 50086153, 2021.god.
 2. Ljiljana Trumbulović: UPRAVLJANJE OTPADOM, ASSZS – Odsek Užice, udžbenik,  ISBN 978-86-82078-15-9,  2022.god.
 3. Ljiljana Trumbulović: Izvori zagađenja životne i radne sredine, monografija, Savez inženjera metalurgije Srbije (2011),s.179, ISBN 978-86-87183-20-9, COBISS.SR-ID 183495692, Beograd 2011.god.
 4. Ljiljana Trumbulović: MATERIJALI – Polimeri, Keramika, Kompoziti, Visoka-poslovno tehnička škola, ISBN 978-86-83573-64-6, COBISS.SR –ID 217942796, Užice 2015.god., udžbenik
 5. Ljiljana Trumbulović: Ekologija i turizam, Visoka poslovno-tehnička škola, ISBN 978-86-83573-46-2, COBISS.SR-ID 206880524, Užice, 2014., udžbenik
 6. Ljiljana Trumbulović, Z.Aćimović, Z.Gulišija: “Correlation of technological parameters and quality of castings obtained by the EPC method”, ELSEVIER , Materials Letters 58 Issue 11, (2004) , Netherlands, pp.1726-1731. ISSN 0167-577X, (IF=1,186, 60/177)
 7. Ljiljana Trumbulović: Environment pollution with acid rains, Metalurgia International, vol. XIX, No 6 (2014), 90 – 96, (IF 0,154, 61/76), ISSN 1582-2214
 8. LjiljanaTrumbulović, Nataša Smiljanić, Marija Nikolić: NANOMATERIALS AND SAFETY AT WORK1, 11st International Conference Science and higher reducation in function of sustainable development SED 2019., High business technical school of Uzice, 24-25 May 2019., Užice. ISBN 978-86-83573-95-0. COBISS.SR.ID.2772210636
 9. Ljiljana Trumbulović: OPASNE MATERIJE U ELEKTRONSKOM OTPADU I TRETMAN ELEKTRONSKOG OTPADA, 6. Svetovanje sa međunarodnim učešćem, Tretman otpadnih voda, komunalni otpad I deponije, „27-29. septembra 2021 Palić, ISBN ISBN 978-86-80464-15-2.
 10.  Ljiljana Trumbulović: Rizik i mere bezbednosti u radu sa hlorom, 2. Regionalno savetovanje ODRŽIVO UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA, ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS, Beograd 2021., ISBN 978-86-80464-17-6, COBISS.SR-ID 280713740

Ostali podaci:

 • Od 1.05.2020.godine rukovodilac Odseka Užice
 • Pomoćnik direktora za nastavu (2015-2016.), rukovodilac studijskog programa mašinstvo (2018-2019), predsednik izdavačkog saveta (2017-2019). 
 • Učesnik  na  četiri TEMPUS projekta.
 • od 2014. godine izabrana za recenzenta u Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u tehničko-tehnološkom polju;
 • autor 8 udžbenika
 • Recenzent  i član organizacionog odbora međunarodne konferencije SED“ Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja“; od 2008  do 2021.god.
 • Član organizacionog odbora Savetovanja sa međunarodnim učešćem Opasan industrijski otpad, tretman industrijskih voda i komunalni otpad, 2018. do 2022. godine.
 • Recenzent i član organizacionog odbora  Regionalnog savetovanja Održivo upravljanje hemikalijama 2019.  i 2021.godine.