Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Biografija, Željko Karganović

KATEDRA ZA MEDICINSKE NAUKE

dr med.spec. Željko Karganović

PREDAVAČ

DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

   Kabinet: 320,   Odsek Užice,  Akademije Zapadna Srbija
   tel:  031/512 013, 513-385
   e-mail: link

Dr med.spec. Željko Karganović, rođen 03.01.1970. godine u Užicu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1998.g godine, a specijalističke studije iz neurologije završio  2007 godine na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

U ustanovi višeg  odnosno visokog obrazovanja zaposlen  od 2020 godine, a do tada je radio  u ZC Užice, Opšta bolnica Užice  na poslovima specijaliste neurologije i zamenika direktora Opšte bolnice Užice. Poseduje ranije pedagoško iskustvo u nastavi u Medicinskoj i Ekonomskoj školi u Užicu na predmetima Anatomije sa fiziologijom,, Neurologiji i Higijeni sa zdravstvenim vaspitanjem.

Izabran 2020. godine u zvanje predavača za užu naučnu oblast Opšte medicinski predmeti sa zdravstvenom negom.

Izvod iz objavljenih radova:

 1. Sladjana Pavic, M.D. PhD; Željko Kaganovic, M.D.; CEREBRAL VASCULITIS CAUSED BY TOXOCARA CANIS – CASE REPORT Sciense and higher education in function of susatainable development, SED 2021,Užice, ASSZS, 2021.g
 2. Željko Kaganovic, M.D.; Sladjana Pavic, M.D. PhD; Zorica Tanaskovic, PhD COVID 19 POLYNEUROPATHY THERAPY WITH HIGH DOSES OF ALPHA-LIPOIC ACID – CASE REPORT Sciense and higher education in function of susatainable development SED 2021, Užice ASSZS 2021.g
 3. Slavka Mitricevic; Zeljko Karganovic; Mirjana Jesic; ASSESSMENT OF THE QUALITY OF WORK ORGANIZED BY THE NURSING SERVICE. Sciense and higher education in function of susatainable development SED 2021, Užice ASSZS 2021.g
 4. Željko Karganović; Slađana Pavić; Jelena Raković – Radivojević UTICAJ IZOLACIJE NA PONAŠANJE I RASPOLOŽENJE LJUDI TOKOM PANDEMIJE COVID 19 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu University Business Academy in Novi Sad Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade Međunarodna naučno-stručna konferencija International Scientific and Professional Conference MEFkon 2020 / MEFkon 2020 INOVACIJE KAO POKRETAČ RAZVOJA „Inovacijama do poslovnog uspeha“ ZBORNIK RADOVA SA MEĐUNARODNOG SKUPA Strana 79-85
 5. Željko Karganović Slađana Pavić Jelena Raković-Radivojević UTICAJ IZOLACIJE NA PONAŠANjE I RASPOLOŽENjE LjUDI TOKOM PANDEMIJE KOVID 19 KONFERENCIJA MEF 2020.
 6. Gavrić-Kezić M.,Jeremić Lj.,Karganović Ž.,Jagodić V.Praćenje efekata terapije interferonombeta kod pacijenata sa multiplom sklerozom u Zlatiborskom regionu(Opštabolnica Užice, Zdravstveni centar Užice)
 7. Gavrić-Kezić M,Jeremić Lj.,Karganović Ž.,Odeljenje neurologije, Anafilaktoidna reakcija kao komplikacija trombolitičke terapije-prikaz slučaja (Opšta bolnica Užice)

Ostali podaci:

 • Concerto ,učešće u međunarodnoj studiji za naučno istraživanje i uvođenje novih lekova za lečenje Multiple skleroze koja je trajala od 2013-2017.g
 • Učešće na 21.svetskom kongresu neurologa održanom u Beču,Austrija od 21.do 26.9.2013.g.Kongres je akreditovan od strane evropske kontinuirane medicinske edukacije(UEMS/EACCME),American Medical Association(AMA),Royal College of Physicians and surgeons of Canada)
 • Učešće na 21.ruskom nacionalnom kongresu“Čelovek i lekarstvo”održanom u Moskvi,Rusija od 7.-11.4.2014.g.,akreditovanog od strane Ministarstva zdravlja Ruske federacije,ruske akadenije nauka,ruske medicinske akademije postdiplomskog obrazovanja,kao i fonda Zdravlje ruske federacije
 • Učešće na 11.Međunarodnom kongresu o Alchajmerovoj i Parkinsonovoj bolesti(AD/PD 2013.,održanog u Firenci,Italija od 6.-10.3.2013.
 • Učešće na evropskom kongresu opšte medicine-EGPRN održanog u Kušadasiju,Turska u periodu od 16.-19.maja 2013. Sa 21 satom aktivne edukacije
 • Učešće na Alzheimer’s Disease International (ADI) 27th International Conference Održanom od 7.do 10.3.2012. u Londonu,Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Učešće na svetskom kongresu(World congress on osteoporosis,osteoarthritis and musculoskeletal diseases)održanom u Parizu,Francuska od 4.-7.4.2019.