Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Biografija, Ivanka Đuričić

KATEDRA ZA MEDICINSKE NAUKE

mr Ivanka Đuričić

PREDAVAČ

MAGISTAR MEDICINSKIH NAUKA, SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE

   Kabinet: 320,   Odsek Užice,  Akademije Zapadna Srbija
   tel:  031/512 013, 513-385
   e-mail: link

Mr Ivanka Đuričić, rođena 1971. godine u Užicu

1998. godine Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,11.

2005. godine položila specijalistički ispit iz neurohirurgije posle položenih ispita sa odličnim ocenama.

2014. godine odbranila magistarsku tezu “Kliničke i neuroradiološke karakteristike benignih intrakranijalnih meningioma u proceni rezultata kliničkog lečenja”

Izvod iz objavljenih radova:

 1.  

Ostali podaci:

Radno iskustvo

 • Centar za kvantnu dijagnostiku i terapiju, Beograd, Užice januar 2018. – danas
 • Profesionalna usavršavanja iz kvantne medicine, homeopatije i akupunkture. Edukacije iz oblasti estetske medicine, primena hijalurona, botoksa, PRP tretmana
 • Homolka bolnica, Prag, Češka mart 2017. – jun 2017. godine
 • Odeljenje stereotaksične i radijacione neurohirurgije
 • Gama nož uz funkcionalnu stereotaksičnu neurohirurgiju
 • Zdravstveni centar, Opšta bolnica, Užice , 2007 – 2015. godine
 • Šef odseka neurohirurgije

Profesionalno usavršavanje

 • Homolka bolnica, Prag, mart – jun 2017. godine, Odeljenje stereotaksične i radijacione neurohirurgije sa fokusom na Leksel Gama nož radiohirurgiji i funkcionalnoj stereotaksičnoj neurohirurgiji
 • Acibadem Gamma Knife simpozijum, mart 2016. godine, Učešće na simpozijumu organizovanom na Acibadem Univerzitetu
 • Prag, septembar 2015. godine, Praktična obuka za rad na Leksel radiohirurškom gama nožu, 
 • Beograd, 2000. godine, Kurs mikrohirurgije 
 • Ostale aktivnosti: Stalni sudski veštak iz oblasti neurohirurgije
 • Srpsko lekarsko društvo, 2017-2022. godine, Usavršavanje u oblasti kvantne medicine

 • Trenutno radim na doktorskoj tezi