Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Biografija, Ivana Bojović

KATEDRA ZA MEDICINSKE NAUKE

dr Ivana Bojović

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

DOKTOR NAUKA – PEDAGOŠKE NAUKE

   Kabinet: 309,   Odsek Užice,  Akademije Zapadna Srbija
   tel:  031/512 013, 513-385
   e-mail: link

dr Ivana Bojović, rođena 16.05.1974. godine u Užicu.

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine, Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine i stekla zvanje doktora pedagoških nauka.

U ustanovi višeg odnosno visokog obrazovanja zaposlen/a od 2018. godine, a do tada radila u Medicinskoj školi, Užice  na poslovima stručnog saradnika – školskog psihologa, kao i nastavnika psihologije.  Poseduje pedagoško iskustvo u nastavi na predmetima iz oblasti psihologije i mentalnog zdravlja, organizacionog ponašanja i poslovne psihologije. .

Izabrana u zvanje profesora strukovnih studija za užu naučne oblasti: psihološke nauke.

Izvod iz objavljenih radova:

 1. Stojadinović Jovanović, S., Bojović, I., Dašić, B., (2021). Team and Team Work in the Function of Effective Management, Ekonomski signali, No. 1.
 2. Ćirović, N., Bojović, I. (2021). Činioci stresa kod nastavnika zaposlenih u visokom obrazovanju. II Konferencija “Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara”. Zbornik radova, 26-32. ISBN 978-86-901646-2-2
 3. Bojović I, Stojadinović Jovanović S. (2020). Transformational Leadership and Psychological Needs of Employees. Technium Social Sciences Journal. Vol. 7, 226-235. ISSN: 2668-7798.
 4. Stojadinović Jovanović S. Bojović I, (2020). Domestic entrepreneurship and management in transition host economies. Knowledge – International journal vol. 38, 1. ISSN : 2545-4439 (Online).
 5. Bojović, I. Ćirović, N. (2020). Karakteristike posla kao prediktori nasilja na radnom mestu. 15. Međunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni inženjering. Zbornik radova. ISBN 978-86-6211-124-1.
 6. Marinković T. Bojović I. Marinković D. (2019). Muskuloskeletni bol kao posledica radnih aktivnosti. Zbornik apstrakata / I Međunarodni simpozijum UZPS “Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen”, Beograd : Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS. ISBN 978-86-900449-1-7.
 7. Ćirović, N., Bojović, I. (2019). Mobing na radnom mestu-uticaj na performanse zaposlenih. Zbornik radova sa Šeste regionalne međunarodne konferencije- Primenjena zaštita i njeni trendovi.
 8. Bojović, I. (2019). Uticaj transformacionog liderstva na motivaciju zaposlenih iz perspektive teorije samodeterminacije. Psihologija u novom dobu : izazovi (re)humanizacije Knjiga rezimea / 67. Naučno-stručni skup Kongres psihologa [Srbije], Zlatibor, 22-25. maj 2019. Društvo psihologa Srbije, Beograd : Centar za primenjenu psihologiju. ISBN 978-86-89377-37-8.
 9. Bojović, I. (2019). Understanding Entrepreneurial Leadership. 11th International scientific conference entitled ‘Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2019.
 10. Bojović I. Kostadiinov, M. Nikolić, M. (2019). Fizička aktivnost i psihološko blagostanje starijih osoba. Zbornik radova sa III međunarodnoog skupa ,,Sport, zdravlje i rekreacija“ . Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola. ISBN: 978-86-83687-27-5.

Ostali podaci:

 • Psihološki savetnik, završen napredni nivo Edukacije iz Racionalno-emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije , psihoterapeut u edukaciji. Član Društva psihologa Srbije i Udruženja kognitivnih i bihejvioralnih terapeuta Srbije. Pohađala različite edukativne programe iz oblasti psihoterapije i savetovanja.
 • Autor udžbenika: Bojović I. (2021). Organizaciono ponašanje. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija. Užice. Udžbenik.
 • Koautor udžbenika i priručnika za nastavnike: Đurić, D. i I. Bojović (2015). Psihologija, udžbenik za drugi razred gimnazije. Klett, Beograd. Đurić, D. i I. Bojović (2015). Priručnik za nastavnike psihologije za drugi razred gimnazije. Klett, Beograd.
 • Od februara 2017. godine anagažovana na poslovima savetnika-saradnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne predmete.
 • Saradnik Insituta za poslovna istraživanja MBA Beograd od 2019. godine-izvođač obuka iz oblasti poslovne psihologije i poslovne komunikacije.
 • Autor programa stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (medicinskih sestara i lekara), “Burning out” koji je akreditovan od strane Ministarstva zdravlja.
 • Koautor programa stručnog usavršavanja za nastavnike i stručne saradnike. Planiranje i realizacija nastavnih metoda po fazama časa koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkopg razvoja (kataloški broj: 533).
 • Član Programskog odbora i recenzent međunarodne konferencije “Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja“